Ședință de Consiliu Local pe 30 mai 2019

Consiliul Local Câmpia Turzii se întrunește în ședință ordinară – iată ordinea de zi DISPOZIŢIE Nr. 311 din 24.05.2019 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară Primarul Municipiului Câmpia Turzii; În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, DISPUN: Articol unic: – Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru…