Alimentele gratuite pentru persoanele defavorizate vor fi distribuite și la Câmpia Turzii

S-a dat startul distribuirii pachetelor alimentare destinate familiilor cu venituri mici și foarte mici din Municipiul Câmpia Turzii.

Astfel, Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Câmpia Turzii anunţă că ajutoarele alimentare acordate de Uniunea Europeană vor fi distribuite în perioada 6 – 19 iulie a.c., la sediul Cantinei Sociale din incinta Colegiului Tehnic Victor Ungureanu (str Laminoriştilor nr 115, Câmpia Turzii).

Pentru a ridica ajutoarele alimentare, beneficiarii vor prezenta Cartea de identitate/Buletin de Identitate sau Certificat naştere copil (unde este cazul) în original.

Programul distribuirii acestor pachete este următorul:

  • Luni – Joi: ora 8:00 -14:00
  • Vineri: ora 8:00 – 10:00.

Pachetele alimentare conțin făină albă de grâu (1 pungă de 1 kg), mălai (2 pungi de 1 kg), paste făinoase (1 pungă de 400 g), ulei (2 sticle din plastic de 1 l), zahăr (1 pungă de 1 kg), conservă carne de vită (1 cutie metalică de 300 gr), 1 conservă pateu de ficat de porc (1 cutie metalică de 200 gr), orez (1 pungă de 1 kg), conservă de pastă de tomate (1 cutie metalică de 400 g), fasole boabe (1 pungă de 500 g).

Persoanele care pot beneficia de aceste ajutoare  trebuie să se încadreze în următoarele categorii:

a) familiile şi persoanele singure care au dreptul  la un venit minim garantat;

b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei;

c) şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj;

d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv;

e) pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari, al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv;

f) veteranii de război şi văduvele acestora, eroi ai Revoluţiei ori persoane persecutate politic în timpul regimului comunist dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de legi speciale, ale căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv;

g) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private;

h) persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la lit. a) – g), stabilite prin dispoziţie a primarului.

Distribuie articolul

Leave a Comment