Reuniune culturală la Câmpia Turzii


Societatea Culturală Câmpia Turzii 775, în colaborare cu Primăria şi Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii, vă invită să participaţi la reuniunea, care va avea loc la Cafeneaua Culturală a Palatului Cultural ,,Ionel Floaşiu”, joi , 23 februarie, 2017, ora 17.00 cu următoarele teme:

  1. Hârtia în Cancelaria princiară a Transilvaniei. Câteva aspecte privind filigranele – prezintă dr. Mirela Cărăbineanu
  2. „Poarta” – film documentar – prezintă Vasile Mathe

Despre teme:

  • Hârtia în Cancelaria princiară a Transilvaniei

Oamenii, în evoluția lor, au căutat să își comunice și să își păstreze ideile folosindu-se de diferite materiale, pe care au putut mai întâi să deseneze, apoi să scrie, cum ar fi lemnul, metalul, piatra, pielea de animale, ca mai târziu să descopere hârtia.

Scopul principal al lucrării elaborate de d-na dr.Mirela Cărăbineanu este acela de a ilustra filigranele ascunse în hârtia care a circulat în Principatul Transilvania.

Studiul se orientează spre hârtie, un suport care a avut cea mai îndelungată întrebuințare de-a lungul istoriei. Răspândirea scrisului a avut un rol important în pătrunderea hârtiei în Transilvania.

Cancelaria princiară a fost una dintre cele mai importante instituţii centrale şi unul dintre cei mai importanţi consumatori de hârtie din secolelor al XVI-lea şi al XVII-lea. Cancelaria Transilvaniei a fost un organism executiv central al principelui.

Rolul acesteia nu s-a limitat doar la redactarea de documente, ci a fost o instituţie prin intermediul căreia s-a realizat actul de guvernare şi administrare, iar organizarea Cancelariei era strâns legată de nevoile de funcţionare a societăţii, de nivelul ei de dezvoltare în contextul istoric al unei anumite perioade.

  • „Poarta” – film documentar

Filmul „Poarta” este un film etnografic documentar realizat în anul 2016 de Asociaţia „Orma”, formată din cadre universitare, cercetători ai Academiei Române, doctoranzi şi cercetători specializaţi în diverse domenii: sociologie, antropologie, etnologie, psihologie, etc.

Filmul „Poarta” a fost realizat la cererea dl. Peter Hurley „irlandezul care cinsteşte tradiţia românească”, un îndrăgostit al culturii populare maramureşene. Filmul a fost prezentat în premieră în cadrul proiectului „Satele Unite ale Maramureşului” .

Din punct de vedere teoretic filmul este structurat pe trei dimensiuni. Prima dimensiune tratează conţinutul spiritual al porţilor maramureşene. A doua dimensiune abordează biografia meşterului popular „Moş Pupăză”.

A treia dimensiune abordează transmiterea artei cioplitului în lemn generaţiei tinere.

Realizatori acestui film sunt Bogdan Neagota, Vasile Mathe, şi Peter Hurley.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close