Ședință nouă la Consiliul Local Câmpia Turzii


Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii se întrunește în cadrul unei noi ședințe, joi, 26 octombrie. Întâlnirea va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,Ionel Floașiu”, Câmpia Turzii, începând cu ora 13:00.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Antal Iosif Adrian pentru mandatul 2016-2020 și vacantarea locului acestuia în cadrul Consiliului local.

2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local, pentru mandatul 2016- 2020.

3. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de colaborare între Instituția Prefectului Județului Cluj Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj şi Municipiul Câmpia Turzii.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 30.09.2017.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării utilizării unei părți din excedentul bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2016.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2017 și modificarea listei de investiții aferentă.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar în unităţile şcolare din Municipiul Câmpia Turzii pentru anul şcolar 2017-2018.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării autoturismului Audi A6, număr de înmatriculare CJ-88-PCT și aprobarea participării la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național, în vederea achiziționării unui autoturism prin acest program.

9. Proiect de hotărâre privind premierea cuplurilor care sărbătoresc nunta de aur în anul 2017.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii şi al serviciilor publice de interes local.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 pentru Aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii şi pentru serviciile publice de interes local.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale a Municipiului Câmpia Turzii ca locuințe de necesitate.

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii pentru anul 2017, persoanelor aflate în lista de priorităţi a solicitanţilor locuinţelor A.N.L. în Municipiul Câmpia Turzii, listă aprobată prin H.C.L. nr.163/28.09.2017.

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în Grupul de Lucru Mixt Cluj pentru Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. Regina MARIA, nr.16.
– Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE în Municipiul Câmpia Turzii, str. Iancu JIANU, nr.31-35, jud. Cluj.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui garaj auto și șopron pe str. Tudor Vladimirescu nr.20A, la limita de proprietate a Municipiului Câmpia Turzii.

18. Proiect de hotărâre privind întabularea în Cartea funciară a dreptului de proprietate publică al Municipiului Câmpia Turzii asupra imobilului situat pe str. Ion Agârbiceanu nr.13, având destinația de grădiniță.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a două construcții ce aparțin domeniului privat al Municipiului Câmpia Turzii.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării „Programului anual de întreținere, modernizare și investiții pentru anul 2017”, conform Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public și privat al Municipiului Câmpia Turzii”.

21. Proiect de hotărâre privind înființarea societății TRANSPORT LOCAL CÂMPIA TURZII S.R.L.

22. Diverse

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close