19 proiecte vor fi dezbătute în cadrul noii ședințe a Consiliului Local Câmpia Turzii


Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se va întruni în cadrul unei noi ședințe, joi, 22 februarie a.c. Întâlnirea va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „Ionel Floașiu”, începând cu ora 13:00.

Pe ordinea de zi se află 19 proiecte, printre care se numără și aprobarea mai multor PUD-uri și PUZ-uri, aprobarea programului anual de întreţinere, modernizare şi investiţii pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public şi privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2018 sau aprobarea noilor tarife pentru lucrările de deszăpezire la contractul de delegare a gestiunii activității de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț din municipiu.

Ordine de zi:

1. Raport privind monitorizarea activității asistenților personali desfășurată în perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2017.

2. Prezentarea Indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi, montarea de mobilier stradal, a domeniului public şi privat al municipiului Câmpia Turzii, pe anul 2017.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare în vederea trasnmiterii în folosință gratuită a imobilului teren și construcție situat în municipiul Câmpia Turzii, str. George Coșbuc, nr.24.

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei Comunitare Consultative privind Protecţia Drepturilor Copilului.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE PENTRU SCHIMBARE DE DESTINAŢIE ŞI ÎNCHIDERE BALCOANE, str. Băii, nr.16A, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ P, GARAJ S+P şi ÎMPREJMUIRE TEREN, str. Ioan VASINCA, nr.17, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINŢE UNIFAMILIALE în municipiul Câmpia Turzii, str. Acad. David PRODAN, nr.28, 36, 38, jud. Cluj.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea MODIFICAREA REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ÎN ZONA INDUSTRIALĂ, AGRO-INDUSTRIALĂ, DEPOZITARE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE în municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, jud. Cluj.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr.59 din 27.05.2015.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de locațiune nr.5 din 26.01.2009.

11. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Câmpia Turzii, atribuite în baza Legii nr.15/2003.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr.84 din 23.07.2015.

13. Proiect de hotărâre privind începerea procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A. şi a unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.

14. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local CÂMPIA TURZII în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. pentru aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale societăţii.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de întreţinere, modernizare şi investiţii, conform Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public şi privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2018”.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de preţ pentru lucrări de construire, modernizare, exploatare şi întreţinere a străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi, a domeniului public şi privat al municipiul Câmpia Turzii, practicate de S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A., în urma delegării prin negocierea şi atribuirea directă a contractului de delegare.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „TRECEREA ÎN SUBTERAN A CABLURILOR DE ILUMINAT PUBLIC ŞI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII”.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru lucrările de deszăpezire la contractul de delegare a gestiunii activității de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț din municipiul Câmpia Turzii.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii.

20. Diverse.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close