19 proiecte vor fi dezbătute în cadrul noii ședințe a Consiliului Local Câmpia Turzii


Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se va întruni în cadrul unei noi ședințe, joi, 28 septembrie a.c., începând cu ora 13.00.

Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1.Prezentarea „Indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi, montarea de mobilier stradal a domeniului public și privat al Municipiului Câmpia Turzii” pe semestrul I, 2017.

2.Prezentarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a bilanțului semestrial la S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, precum și propunerile privind ordinea și modul de soluționare a acestora în Municipiul Câmpia Turzii, depuse până la data de 28.07.2017.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat pe anul 2017 din Municipiul Câmpia Turzii destinate închirierii.

5. Proiect de hotărâre privind numirea, pentru anul școlar 2017-2018, a reprezentanților Consiliului local al Municipiului Câmpia Turzii ca membri în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal „Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii.
Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

7. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității H.C.L. nr. 5 din 31.01.2000 și modificarea H.C.L. nr. 53 din 12.07.1999.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor mobile care aparțin domeniului privat al Municipiului Câmpia Turzii.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F. nr. 54783 Câmpia Turzii.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F. nr. 54769 Câmpia Turzii.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F. nr. 50447 Câmpia Turzii.

12. Proiect de hotărâre privind întăbularea în Cartea funciara a dreptului de proprietate publică al municipilui Câmpia Turzii asupra imobilului situat pe str. Retezatului, nr.8, având destinația de grădiniță.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a contractului de închiriere nr. 10543 din 19.10.2005.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui garaj auto pe str. Axente Sever nr. 2A, la limita de proprietate a Municipiului Câmpia Turzii.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE CUPLATE în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. Nicolae Titulescu, nr. 69-71.

16. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 141 din 17.08.2017.

17. Proiect de hotărâre privind respingerea condițiilor pentru încheierea în formă autentică a contractelor de dare în plată având ca obiect stingerea integrală a creanțelor garantate și stingerea parțială a creanțelor bugetare pe care le are Municipiul Câmpia Turzii împotriva S.C. Industria Sârmei Câmpia Turzii S.A.

18. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2017-2020” a terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului tarifar actualizat pentru aria de operare a societății S.C. Compania de Apă Arieș S.A. pentru perioada 2017-2023.

20. Diverse.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close