Anunț Direcția Impozite și Taxe Locale Câmpia Turzii

foto: Primaria Campia Turzii

Primăria Municipiului Câmpia Turzii informează că în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2018, cetățenii municipiului se pot adresa Direcției Impozite și Taxe Locale Câmpia Turzii, pentru clarificări în ceea ce privește posibilitatea de a beneficia de scutire la plata majorărilor de întârziere, aferente obligațiilor fiscale.

Condiția de acordare a scutirii: contribuabilul să achite integral obligațiile fiscale principale restante, inclusiv obligațiile fiscale principale aferente primului termen de plată din anul fiscal 2018.

Cererea pentru acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere se depune la sediul Direcția Impozite și Taxe Locale și va conține următoarele:

  • datele de identificare ale solicitantului: nume, prenume, adresă, domiciliu, CNP;
  • suma reprezentând cuantumul majorărilor pentru care se solicită scutirea și tipul de impozit sau taxă datorată la bugetul local pentru care se solicită această facilitate;
  • data și semnătura solicitantului;
  • copia de pe actul de identitate a contribuabilului/plătitorului.

Programul de funcționare al Direcției de Taxe și Impozite Locale Câmpia Turzii, este:

  • de Luni până Joi, între orele 08:00 – 16:00.
  • Vineri, între orele 08:00 – 13:30.
Distribuie articolul

Leave a Comment