Anunț pentru închirierea păşunilor Urca şi Sâcrai-Brazi

Primăria Municipiului Câmpia Turzii anunță scoaterea la licitaţie publică pentru închirierea păşunilor Urca şi Sâcrai-Brazi.

La aceasta pot participa membrii colectivităţii locale, persoane fizice sau juridice, proprietari de animale înregistrate în RNE (Registrul Naţional al Exploataţiilor) care îndeplinesc condiţiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 52 din 24.03.2016. De asemenea, aceștia trebuie să depună un dosar care să cuprindă:

– copia actului de identitate;
– dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie, în cuantum de 10 % din preţul de pornire a licitaţiei pentru suprafaţa de păşune;
– dovada achitării caietului de sarcini;
– adeverinţă eliberată de registrul agricol privind evidenţa animalelor pe specie/categorie de animale înregistrate în registrul agricol în proprietatea crescătorilor de animale – persoane fizice sau juridice cu domiciliul în municipiul Câmpia Turzii;
– document care atestă că animalele pentru care solicită suprafeţe de păşune sunt înscrise în RNE (Registrul Naţional al Exploataţiilor).

Actele trebuie depuse la sediul Primăriei, Serviciul Relaţii Publice, Registratură (camera 22), până la data de 18 aprilie a.c. la ora 12.00. Licitaţia se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, a doua zi, 19 aprilie, tot la ora 12.00.

 

Distribuie articolul

Leave a Comment