Anunț termen limită pentru depunerea cererilor pentru terenuri în Câmpia Turzii


Conducerea Primăriei Municipiului Câmpia Turzii aduce la cunoștință tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani că până la data de 10.05.2017 pot depune cereri pentru atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren de 300 mp pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în condițiile Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Cererea pentru atribuirea terenului se depune la sediul instituției, însoțită de următoarele documente:

  1.  copie xerox de pe certificatul de naştere al solicitantului şi după caz, al soţului/soţiei şi copiilor;
  2. copie xerox de pe actul de identitate al solicitantului şi după caz, al soţului/soţiei şi copiilor;
  3. extras de cont bancar de la solicitant sau părinţi cu minim 5000 euro, echivalent în lei sau altă monedă sau Scrisoare de garanţie bancară pentru credit de construire locuinţă (cu semnătura și ștampila unității emitente);
  4. declaraţia solicitantului în nume propriu și după caz, al soțului/soției, autentificată notarial, că nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe şi nu a beneficiat de la Statul Român de o suprafaţă de  teren destinată construirii unei locuinţe  în  conditiile Legii  15/2003, cu modificările și completările ulterioare;
  5. copie xerox de pe actele de studii ale solicitantului şi după caz, al soţului/soţiei;
  6. copie xerox de pe certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
  7. adeverinţă care atestă că solicitantul are domiciliul în municipiul Câmpia Turzii, eliberată de Serviciul Public Local de Evidenţă a Persoanei;
  8. adeverinţă care atestă venitul lunar realizat de solicitant şi după caz, al soţului/soţiei;
  9. copie xerox a extrasului de carte funciară a locuinţei unde solicitantul are domiciliul sau copie xerox de pe contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei unde solicitantul are domiciliul.

Totodată persoanele care și-au depus cereri pentru atribuire de terenuri pot depune documente în completare, până la data menționată mai sus.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close