Dispoziție privind stabilirea locului încheierii căsătoriilor la Palatul Cultural „Ionel Floaşiu” din oraș

Autoritățile locale au dat publicității o dispoziție privind stabilirea locului încheierii căsătoriilor la sediul
Palatului Cultural „Ionel Floaşiu”al Municipiului Câmpia Turzii, în zilele de sâmbătǎ şi duminică, în perioada 15 aprilie 2017 – 31 octombrie 2017.

În temeiul prevederilor art. 3 şi 24 alin.(1) din Legea nr.119/1996 – republicată, cu privire la actele de stare civilă şi a art.68, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală – republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art. 1 – Se stabileşte locul încheierii căsătoriilor în zilele de sâmbătǎ şi duminicǎ în perioada 15 aprilie 2017 – 31 octombrie 2017, la Palatul Cultural „Ionel Floaşiu” al Municipiului Câmpia Turzii, sediu destinat acestui scop.
Art. 2 – Prezenta dispoziţie are un caracter normativ.
Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi ofiţerii de stare civilă delegaţi, comunicarea ei făcându-se prin grija Serviciului Juridic.

AVIZAT:SECRETAR
Niculae ŞTEFAN

PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN

Distribuie articolul

Leave a Comment