Dispoziție privind stabilirea locului încheierii căsătoriilor la Palatul Cultural „Ionel Floaşiu” din oraș


Autoritățile locale au dat publicității o dispoziție privind stabilirea locului încheierii căsătoriilor la sediul
Palatului Cultural „Ionel Floaşiu”al Municipiului Câmpia Turzii, în zilele de sâmbătǎ şi duminică, în perioada 15 aprilie 2017 – 31 octombrie 2017.

În temeiul prevederilor art. 3 şi 24 alin.(1) din Legea nr.119/1996 – republicată, cu privire la actele de stare civilă şi a art.68, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală – republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art. 1 – Se stabileşte locul încheierii căsătoriilor în zilele de sâmbătǎ şi duminicǎ în perioada 15 aprilie 2017 – 31 octombrie 2017, la Palatul Cultural „Ionel Floaşiu” al Municipiului Câmpia Turzii, sediu destinat acestui scop.
Art. 2 – Prezenta dispoziţie are un caracter normativ.
Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi ofiţerii de stare civilă delegaţi, comunicarea ei făcându-se prin grija Serviciului Juridic.

AVIZAT:SECRETAR
Niculae ŞTEFAN

PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close