În atenția beneficiarilor terenurilor de 300 mp atribuite gratuit în vederea construirii de locuințe


Primarul Dorin Lojigan informează beneficiarii terenurilor în suprafață de 300 m.p. – destinate construirii unei locuinţe proprietate personală, că trebuie să se prezinte la sediul Primăriei până la data de 31.10.2017, pentru a depune  o copie a autorizației de construire precum și procesul verbal de începere al lucrărilor.

Potrivit art. 4 alin. (9) din contractele de împrumut de folosință modificate prin actul adiţional nr. 1 din 17.10.2016, beneficiarii sunt obligaţi să depună documentele enumerate mai sus în termen de un an de la data preluării terenului.

În cazul neînceperii construcţiei, contractul încetează și fără intervenţia instanţei de judecată la simpla notificare a proprietarului terenului.

„Vă precizăm că în conformitate cu art. 6, alin (1) și (2) din Legea nr. 15/2003 – Beneficiarii terenulurilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală sunt obligați să înceapă construcția locuinței în termen de un an de la data atribuirii terenului și să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare și că în cazul nerespectării condițiilor prevăzute mai sus, prin hotărâre de consiliu local li se va retrage beneficiarilor dreptul de folosință asupra terenului atribuit”, transmite edilul din Câmpia Turzii.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close