Încep demersurile pentru obținerea tichetelor sociale de grădiniţă

Reprezentanții Municipiului Câmpia Turzii anunță că pot fi depuse cererile pentru obținerea tichetelor sociale de grădiniță. În cadrul acestui proiect se încadrează familiile din municipiu care au venitul lunar pe membru de familie de până la 284 lei/persoană şi care au copii înscrişi la grădiniţă.

Persoanele interesate trebuie să țină cont de următoarele:

– formularul de cerere/declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea tichetelor sociale pentru grădiniţă se găsește și se depune la sediul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială, de pe strada Griviței, nr 8A.

– pentru familiile care beneficiază de ajutor social, se completează doar formularul de cerere/declaraţie pe proprie răspundere, la care se anexează dovada înscrierii copilului la grădiniţă (o adeverinţă).

-tichetele se acordă începând cu luna în care beneficiarii îndeplinesc criteriile de eligibilitate, pentru perioada septembrie-iunie şi este în valoare de 50 de lei/lunar.

– acordarea tichetelor este condiționată de frecventarea grădiniţei.

-dacă o familie are mai mult de un copil care frecventează grădiniţa, se depune o singură cerere, unde se trec toţi copiii înscrişi.

– pentru a primi tichetele sociale, absenţele copiilor, fie ele şi motivate, nu trebuie să depăşească 50% din totalul zilelor de gradiniţă. Doar în caz excepţional, o singură dată într-un an şcolar, copiii vor putea beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de jumătate din zilele de gradiniţă, din motive medicale.

– tichetele sociale vor putea fi folosite pentru achiziţionarea produselor alimentare şi/sau de igienă, a produselor de îmbrăcăminte şi a rechizitelor.

-este interzisă transformarea tichetelor în bani şi utilizarea acestora pentru achiziţionarea băuturilor alcoolice sau a ţigărilor. Cei care vor încălca aceste reguli nu vor mai fi sprijiniţi, iar titularul dreptului va trebui să returneze banii autorităţilor.

 

Distribuie articolul

Leave a Comment