Încep înscrierile pentru negocierile directe referitoare la închirierea a şase spaţii comerciale din Câmpia Turzii


Primăria Câmpia Turzii anunță începerea înscrierilor pentru negocierile directe referitoare la închirierea a șase spații comerciale situate în zona Piața Mureșului din municipiu.

La această negociere pot participa persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale, organizații nonguvernamentale etc, care doresc să întreprindă activități legate de comercializarea produselor alimentare, agroalimentare sau nealimentare.

Persoanele interesate trebuie să depună următoarele acte, la sediul primăriei(Serviciul Relații Publice, Registratură, camera 22):

  • garanția de participare la licitație;
  • împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul(dacă este cazul);
  • pentru societăți comerciale și organizații nonguvernamentale: copie a certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, certificat constatator eliberat de ORC(original sau copie legalizată), dovada achitării obligațiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală(original sau copie legalizată), dovada achitării obligațiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală(original sau copie legalizată);
  • pentru persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale sau familiale: copie dupa actul de identitate, copie după autorizația de funcționare, eliberată de autoritatea competentă sau după actul legal de constituire, dovada achitării obligațiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală(original sau copie legalizată), dovada achitării obligațiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală(original sau copie legalizată).

Data limită pentru depunerea actelor este 4 iulie a.c., până la ora 12:00. Ședința de negociere directă va avea loc în ziua următoare(5 iulie a.c.), la sediul primăriei, începând cu ora 12:00.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close