Primăria Câmpia Turzii atrage atenția asupra modului în care se efectuează curățenia de primăvară


În perioada de primăvară, ca urmare a acţiunilor de igienizare a terenurilor agricole, grădinilor şi curţilor de vegetaţie uscată şi resturi menajere creşte riscul producerii unor incendii. Primăria Câmpia Turzii atrage atenția cetățenilor cu privire la faptul că, în lipsa respectării normelor specifice de apărare, acestea se pot propaga cu uşurinţă la fondul forestier sau la gospodării.

Reamintim că în weekend-ul trecut pompierii clujeni au intervenit pentru a stinge sute de incendii de vegetație care au izbucnit pe raza județului. Principala cauză a acestora a fost inconștiența sau necunoașterea regulilor care trebuie resprectate atunci când se dă foc resturilor vegetale.

Se recomandă respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice utilizării focului deschis, astfel:

  • arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face numai în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.

Deasemenea, în această perioadă creşte şi pericolul izbucnirii incendiilor de pădure din cauza focurilor deschise lăsate fără supraveghere, jocului copiilor cu focul, fumatului în locuri cu pericol de incendiu şi, mai ales, acţiunilor voite ale unor cetăţeni, în special de la sate, de a arde vegetaţia uscata de pe izlazurile, păşunile şi terenurile virane din aproprierea pădurilor.

Pentru prevenirea producerii unor evenimente care duc la distrugerea vegetaţiei, fondului forestier sau altor bunuri din zonele împădurite, se impune respectarea unor măsuri de protecţie antiincendiu, precum:

  • instruirea persoanelor care desfăşoară activităţi în pădure, asupra respectării normelor specifice de apărare împotriva incendiilor;
  • asigurarea cantoanelor şi ocoalelor silvice cu mijloace de primă intervenţie şi menţinerea acestora în stare de utilizare;
  • amplasarea de panouri şi pancarte de avertizare privind regulile de prevenire şi stingere a incendiilor de pădure;
  • planificarea, organizarea şi efectuarea – de către silvicultori – de patrulări, în mod susţinut în perioadele de secetă şi zilele nelucrătoare;
  • interzicerea arderii resturilor vegetale, fumatului şi focului deschis, la o distanţă mai mică de 100 m. de liziera pădurii (cu excepţia locurilor special amenajate), ca şi aruncarea la întâmplare a ţigărilor şi chibriturilor aprinse;
  • interzicerea accesului autovehiculelor particulare pe drumurile forestiere, ca şi instalarea corturilor şi grătarelor în alte locuri decât cele amenajate corespunzător.

 

În zona de siguranţă a căii ferate, vegetatia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.

Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

Prevederile legale în ceea ce privește acest subiect pot fi consultate aici.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close