Primăria Câmpia Turzii oferă spre închiriere pășunea Sâncrai-Brazi

Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de licitaţie publică pentru închirierea păşunii Sâncrai-Brazi.

Pot participa la licitaţie membrii colectivităţii locale, persoane fizice sau juridice, proprietari de animale înregistrate în RNE (Registrul Naţional al Exploataţiilor) care îndeplinesc condiţiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 22.06.2017 şi care fac dovada că au depus:

– copia actului de identitate;

– dovada achitării garanţiei de participare;

– dovada achitării caietului de sarcini;

– adeverinţă eliberată de Compartimentul Agricol privind evidenţa animalelor pe specie/ categorie de animale înregistrate în RA în proprietatea crescătorului de animale – persoane fizice sau juridice cu domiciliul în municipiul Câmpia Turzii;

– certificat fiscal eliberat de către Serviciul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului, din care să reiasă că nu figurează cu debite la bugetul local;

– document care atestă că animalele pentru care solicită suprafeţe de păşune sunt înscrise în RNE.

– adeverință eliberată de Serviciul Impozite și Taxe Locale din care să rezulte că nu au restanţe la plata taxei pe teren şi a chiriei din anii anteriori.

Actele se depun la Primăria Municipiului Câmpia Turzii, camera 22 (registratura), până la data de 14.07.2017, ora 12.00.

Licitaţia se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, la data de 18.07.2016, ora 12.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, telefon 0264/368002, Serviciul Evidenţa şi Gestiunea Patrimoniului, interior 147 şi Compartimentul Registrul Agricol, interior 133.

Distribuie articolul

Leave a Comment