Programul „Fii responsabil! Fii partenerul meu!” continuă și în acest an


Programul „Fii responsabil! Fii partenerul meu!”, iniţiat în anul 2016, continuă și în acest an, în perioada 15 martie – 15 aprilie 2017, anunță primarul Dorin Lojigan. Acesta are drept scop promovarea atitudinii civice prin implicarea cetăţenilor, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale în acţiuni de voluntariat, ca partener al administraţiei locale.

Principalele obiective ale programului sunt:

  • conştientizarea importanţei atitudinii participative, a implicării în activităţi ce ţin de buna funcţionare a comunităţii locale, precum şi importanţa protejării mediului înconjurător.
  • implicarea cetăţenilor la acţiunile de protejare a mediului înconjurător,
  • responsabilizarea acestora şi stimularea participării în demersurile iniţiate de administraţia locală.

Astfel, primarul Municipiului Câmpia Turzii, Dorin Nicolae Lojigan, invită toţi locuitorii oraşului, instituţiile, organizaţiile neguvernamentale, asociaţiile de locatari/proprietari şi operatorii economici indiferent de forma de organizare, să se alăture demersurilor intreprinse de administraţia publică locală ca parteneri ai programului: ”Fii responsabil! Fii partenerul meu!”

În cadrul campaniei „Luna Curăţeniei de Primăvară – 2017”, care se derulează în perioada 15 martie – 15 aprilie ac., au loc acţiuni de curăţenie şi întreţinere a spaţiilor verzi, aleilor, imobilelor şi incintelor în care locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea cetăţenii, instituţiile şi operatorii economici.

De asemenea, pentru asigurarea unui climat de ordine şi curăţenie, au fost deja demarate activităţile de curăţat şi răzuit manual rigole, de întreţinere a străzilor, colectare, transport deşeuri menajere şi nemenajere pe întreg teritoriul localităţii. Acest tip de activitate continuă în perioada 20 martie – 4 aprilie 2017.

Adoptarea unei zone din municipiu în vederea igienizării şi amenajării spaţiului verde, de către persoane fizice sau juridice, este o nouă activitate din cadrul programului, care implică cetăţeanul la acţiuni de voluntariat şi responsabilizare civică. Administraţa publică locală recompensează persoanele fizice sau juridice ale căror zone adoptate se remarcă din punct de vedere estetic şi calitativ.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close