Tinerii pot primi 300 mp teren gratuit pentru casă

Primăria Câmpia Turzii aduce la cunoștința tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani că până la data de 16.04.2018 pot depune cereri pentru atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren de 300 mp pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în condițiile Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Cererea pentru atribuirea terenului se depune la sediul instituției, însoțită de următoarele documente:

  1. copie  xerox de pe certificatul  de naştere al solicitantuluişi după caz, al soţului/soţiei şi copiilor;
  2. b) copie xerox de pe actul  de identitate al solicitantului şi după caz, al soţului/soţiei şi copiilor;
  3. c) extras de cont bancar de la solicitant sau părinţi cu minim 5000 euro, echivalent în lei sau altă monedă sau Scrisoare de garanţie bancară pentru credit de construire locuinţă (cu semnătura și ștampila unității emitente);
  4. d) declaraţia solicitantului în nume propriu și după caz, al soțului/soției, autentificată  notarial, că nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe                                                                      şi nu a beneficiat de la Statul Român de o suprafaţă de  teren destinată construirii unei locuinţe  în  conditiile Legii  15/2003, cu modificările și completările ulterioare;
  5. e) copie xerox de pe actele de studii ale solicitantului şi după caz, al soţului/soţiei;
  6. f) copie xerox de pe certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
  7. g) adeverinţă care atestă că solicitantul are domiciliul în municipiul Câmpia Turzii, eliberată de Serviciul Public Local de Evidenţă a Persoanei;
  8. h) adeverinţă care atestă venitul lunar realizat de solicitant şi după caz, al soţului/soţiei;
  9. i) copie xerox a extrasului de carte funciară a locuinţei unde solicitantul are domiciliul sau copie xerox de pe contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei unde solicitantul are domiciliul.

Totodată persoanele care și-au depus cereri pentru atribuire de terenuri pot depune documente în completare, până la data menționată mai sus.

Distribuie articolul

Leave a Comment