Vezi termenul limită de depunere a dosarelor pentru solicitarea de locuințe din fondul locativ de stat

Primăria Câmpia Turzii anunță că termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru solicitarea de locuințe din fondul locativ care aparțin domeniului privat al municipiului se depun până în data de 30 iunie a.c., la Serviciul Relații Publice, Birou Registratură.

Dosarele vor cuprinde următoarele acte:

 • cerere tip,
 • declarații notariale ale solicitantului și ale membrilor familiei acestuia (detalii aici),
 • certificat fiscal,
 • contract de închiriere (pentru cei care locuiesc în chirie),
 • acte doveditoare privind veniturile realizate în ultimele 12 luni pentru fiecare membru de familie major,
 • copie după buletin,
 • copie după actul de naștere,
 • copie după certificatul de căsătorie,
 • copie după sentința de divorț,
 • copie după schița imobilului în care locuiește solicitantul,
 • copie după cartea de identitate a tuturor celor care locuiesc cu solicitantul,
 • copie după contractul de închiriere pentru solicitantul care locuiește în chirie,
 • adeverință de elev,
 • adeverință medicală cu privire la incapacitatea de a urma o formă de învățământ,
 • alte acte considerate nesesare.

NOTĂ!

Copiile xerox ale documentelor se vor confrunta cu originalul de către funcționarul public care va prelua dosarul.

Distribuie articolul

Leave a Comment