Vezi unde pot fi lipite afișele electorale în Câmpia Turzii

A fost publicată dispoziția care stabilește locurile în care se poate face afișajul electoral în campania pentru alegerile din 5 iunie a.c.

Modificări și completări:

Art.1 – (1) La nivelul Municipiului Câmpia Turzii, cu ocazia alegerilor autorităților publice locale din data de 05.06.2016, se stabilește ca loc special pentru afișaj electoral platforma din Parcul ,,Ionel Floașiu” ( zona Palatului Cultural).
2) Afișajul electoral este permis în alte locuri decât cel stabilit la alin (1), numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, dupa caz, al deținătorilor și numai cu luarea măsurilor impuse de legislația în vigoare pentru asigurarea siguranței cetățenilor.

Art.2 – (1) Utilizarea locurilor speciale pentru afișajul electoral este permisă numai pentru partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, candidați independenți, care participă la alegeri.
(2) Pe panoul electoral, instalat în locația prevăzută la art. 1, fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale ori candidatul independent, care participă la alegeri, poate aplica un singur afiș electoral care nu poate depăși dimensiunile de 500 mm o latură și 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură, și aceasta fără a împiedica folosirea panoului de către alt partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizație a cetățenilor apartinând minorităților naționale ori candidatul independent.
(3) Sunt interzise afișele electorale care combină culori sau alte semne grafice astfel încât să evoce simbolurile naționale ale României ori ale altui stat.
(4) Se interzice afișajul în scop electoral prin aplicarea afișelor pe pereții sau pilonii de susținere a podurilor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare și informare rutieră.
(5) Activitatea de propaganda electorala nu poate afecta în niciun fel spațiile verzi.

Art.3 – Campania electorala se încheie în data de 04 iunie 2016, ora 7°°.

Art.4 – Prin grija Primăriei Municipiului Câmpia Turzii se va asigura paza și integritatea locului special pentru afișaj electoral, pe întreaga perioadă a campaniei electorale.

Art.5 – Comunicarea prezentei Dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

Distribuie articolul

Leave a Comment