11 proiecte vor fi dezbătute în cadrul noii ședințe a Consiliului Local Câmpia Turzii


Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se întrunește în cadrul unei noi ședințe, mâine, 15 septembrie. Aceasta va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,Ionel Floașiu”, Câmpia Turzii, începând cu ora 13:00.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărăre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2017.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării „Programului anual de întreținere, modernizare și investiții pentru anul 2017”conform Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public și privat al Municipiului Câmpia Turzii.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „ETAJARE IMOBIL GRĂDINIȚA PINOCCHIO ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNEI CREȘE”, str. Retezatului, nr.8, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, a cărui documentație în faza D.A.L.I. (Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții) și indicatori tehnico-economici au fost aprobate prin H.C.L. nr.94 din 23.07.2015.

4. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local a sumei de 50.014 lei fără T.V.A. reprezentând finanțarea categoriilor de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investiții „ETAJARE IMOBIL GRĂDINIȚA PINOCCHIO ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNEI CREȘE”, str. Retezatului, nr.8, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, a cărui actualizare a documentației în faza D.A.L.I.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „LUCRĂRI DE INTERVENŢIE PRIVIND REABILITAREA IMOBILULUI DIN STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.4, ÎN VEDEREA RELOCĂRII S.P.C.L.E.P.”, Câmpia Turzii, jud. Cluj, care a fost aprobată în faza D.A.L.I. (Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) şi indicatorii tehnico-economici prin H.C.L. nr.11 din 26.01.2017.

6.Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării de la bugetul local a sumei de 37.355 lei fără T.V.A., reprezentând finanţarea categoriilor de lucrări care nu se finanţează de la bugetul de stat prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investiţii „LUCRĂRI DE INTERVENŢIE PRIVIND REABILITAREA IMOBILULUI DIN STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.4, ÎN VEDEREA RELOCĂRII S.P.C.L.E.P.”, Mun. Câmpia Turzii, Jud. Cluj, a cărui actualizare a documentaţiei în faza D.A.L.I.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „TRECEREA ÎN SUBTERAN A CABLURILOR DE ILUMINAT PUBLIC ŞI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII”.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investiţii „TRECEREA ÎN SUBTERAN A CABLURILOR DE ILUMINAT PUBLIC ŞI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII”, Municipiul Câmpia Turzii, jud.Cluj,

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea străzilor Ionel Floașiu, Nicolae Titulescu – tronson II, Zaharia Stancu – tronson II, Tudor Arghezi – tronson I, Nichita Stănescu”, din Municipiul Câmpia Turzii.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea străzilor Ionel Floașiu, Nicolae Titulescu – tronson II, Zaharia Stancu – tronson II, Tudor Arghezi – tronson I, Nichita Stănescu” din Municipiul Câmpia Turzii.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, Poliţia Municipiului Câmpia Turzii şi Municipiul Câmpia Turzii, Serviciul Public Poliţia Locală Câmpia Turzii.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close