8 proiecte se află pe ordinea de zi a noii ședințe a Consiliului Local Câmpia Turzii


Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se întrunește în cadrul unei noi ședințe, joi, 22.06.2017, începând cu ora 13.00.

Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,, Ionel Floașiu ”, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.176 din 31.10.2016.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Comisiei speciale de analiză şi verificare pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al Municipiului Câmpia Turzii.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014 – 2020.
  4. Proiect de hotărâre privind contribuţia municipiului Câmpia Turzii pentru lucrările de investiţii aferente Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014 – 2020.
  5. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului redevenţei anuale pentru concesionarea serviciului public de ecarisaj și pentru modificarea şi completarea modelului Caietului de sarcini şi a modelului Contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de ecarisaj aprobat prin HCL nr.87/2017.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIREA A 2 (DOUĂ) HALE PENTRU DEPOZITARE ŞI PRODUCŢIE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, BRANŞAMENTE ŞI RACORDURI UTILITĂŢI în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii,str. Laminoriştilor, nr. 169 D, PARCUL INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de concesiune nr.4 din 25.11.2015.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei păşuni aflată în proprietatea privată a municipiului Câmpia Turzii, disponibilă pentru anul 2017.
  9. Diverse

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close