8 proiecte vor fi dezbătute în cadrul noii ședințe a Consiliului Local Câmpia Turzii

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se va întruni în cadrul unei noi ședințe, joi, 25 ianuarie. Întâlnirea va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „Ionel Floașiu”, începând cu ora 13:00.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1.Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local, pentru mandatul 2016-2020.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de selecție prealabilă a membrilor în Consiliile de Administrație la societățile având ca unic acționar Municipiul Câmpia Turzii, astfel cum a fost stabilită prin H.C.L. nr.146 din 25.08.2016, modificată și completată prin H.C.L. nr.17 din 23.02.2017.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentanților mass-media pe lângă Consiliul Local și Primăria Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2018.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ care vor funcționa pe raza Municipiului Câmpia Turzii, în anul școlar 2018-2019.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii a imobilului înscris în C.F. nr.53758 Câmpia Turzii.

6.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra a două parcele de teren atribuite în temeiul Legii nr.15/2003.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord – Sucursala Cluj-Napoca asupra unor parcele de teren care aparțin domeniului public al Municipiului Câmpia Turzii, pentru realizarea lucrării „Racordarea la RED a obiectivului situat în localitatea Câmpia Turzii, străzile George Bacovia și Nicolae Titulescu”.

8.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare constituit în favoarea Inspectoratului de Poliție Județean Cluj asupra imobilului situat în Câmpia Turzii, str. George Coșbuc, nr.24, jud. Cluj, înscris în C.F. nr.53472.

9. Diverse

Distribuie articolul

Leave a Comment