Anunț Primăria Câmpia Turzii

Ca urmare a demersurilor întreprinse de Primăria Municipiului Câmpia Turzii cu privire la planurile parcelare realizate în baza contractului nr.30/18.04.2016 încheiat cu AMD TOPOGRAFIE, precum şi a înştiinţării OCPI înregistrată la noi sub. N0r.3782/2017, vă facem cunoscut următoarele:

– în vederea înscrierii în Cartea Funciară a imobilelor teren, cărora li s-au alocat numere cadastrale, respectiv, Tarlaua 18 de la parcela 1 la 98, proprietarii terenurilor menţionate mai sus se pot prezenta la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Turda, având asupra lor, documentele:

  • cerere semnată de proprietar/ proprietari;
  • copie legalizată după titlu de proprietate şi alte acte juridice doveditoare ale dreptului de proprietate, după caz;
  • certificatul de atestare fiscală;
  • copia/copii ale actelor de identitate.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

Distribuie articolul

Leave a Comment