Anunț Primăria Câmpia Turzii


Ca urmare a demersurilor întreprinse de Primăria Municipiului Câmpia Turzii cu privire la planurile parcelare realizate în baza contractului nr.30/18.04.2016 încheiat cu AMD TOPOGRAFIE, precum şi a înştiinţării OCPI înregistrată la noi sub. N0r.3782/2017, vă facem cunoscut următoarele:

– în vederea înscrierii în Cartea Funciară a imobilelor teren, cărora li s-au alocat numere cadastrale, respectiv, Tarlaua 18 de la parcela 1 la 98, proprietarii terenurilor menţionate mai sus se pot prezenta la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Turda, având asupra lor, documentele:

  • cerere semnată de proprietar/ proprietari;
  • copie legalizată după titlu de proprietate şi alte acte juridice doveditoare ale dreptului de proprietate, după caz;
  • certificatul de atestare fiscală;
  • copia/copii ale actelor de identitate.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close