Anunț Primăria Câmpia Turzii: închiriere spații pentru birouri


Primăria Municipiului Câmpia Turzii anunță organizarea procedurii de negociere pentru închirierea imobilului construcţie situat pe strada Andrei Mureşanu, nr. 20, în vederea utilizării spaţiilor componente cu destinaţia de birouri.

Pot participa la negociere persoanele fizice, juridice, asociaţiile familiale, persoanele fizice autorizate şi organizaţiile neguvernamentale care îndeplinesc condiţiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 137 din 22.10.2015 şi care fac dovada că au depus:

a) garanţia de participare, în cuantum de 10 % din preţul minim de închiriere, respectiv 160 lei;

b) împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la negociere, dacă este cazul;

c) pentru societăţi comerciale:

– copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comeţului;

– copie de pe actul constitutiv;

– dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale la bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile înainte de data negocierii, în original sau copie legalizată;

– dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data negocierii, în original sau copie legalizată;

– declaraţie autentică a reprezentantului legal al societăţii comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment.

d) pentru comercianţi persoane fizice, asociaţii familiale, persoanele fizice autorizate şi organizaţiile neguvernamentale:

 –  copie de pe actul de identitate;

– copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz;

– dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale la bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile înainte de data negocierii, în original sau copie legalizată;

– dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data negocierii, în original sau copie legalizată;

e) pentru persoane fizice:

– copie de pe actul de identitate;

– dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data negocierii, în original sau copie legalizată

Actele se vor depune la primărie, la Serviciul Relaţii Publice, Registratură – camera 22, până la data de 01.03.2016, ora 12.00.

Licitaţia se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, la data de 02.03.2016, ora 12.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii,  Serviciul Evidenţa şi Gestiunea Patrimoniului, telefon 0264/368002, interior 147.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close