Bărbat din Câmpia Turzii evacuat din propriul imobil pentru neplata chiriei

Judecătoria Turda a emis o sentință definitivă şi irevocabilă împotriva debitorului Şandru Alexandru, domiciliat în municipiul Câmpia Turzii, prin care s-a dispus evacuarea din imobilul situat în strada Gheorghe Bariţiu, nr. 36, ap.18, informează primarul Dorin Lojigan, prin intermediul unui comunicat de presă.

Din documentul transmis de către Biroul Executorului Judecătoresc de pe lângă Curtea de Apel Cluj, reiese că Şandru Alexandru, în urma decesului mamei sale, locuia în mod ilegal în imobilul sus menţionat încă din data de 01.11.2012, fără forme legale şi a fără a plăti chirie.

Conform procesului verbal nr. B19/32182/05.11.2012, Comisia Socială din cadrul Primăriei a hotărât, în mod legal, respingerea transcrierii contractului de închiriere pe numele Şandru Alexandru, pentru că acesta împreună cu soţia deţinea o locuinţă proprietate personală pe strada Retezatului nr. 8A, bl. T5, ap. 74 iar potrivit prevederilor art. 48 din Legea 114/1996: …”nu pot beneficia de locuinţe sociale, potrivit prevederilor prezentei legi, persoanele sau familiile care au înstrăinat o locuinţă după data de 01 ianuarie 1990”…. (normă de la care nu se poate deroga).

Ca urmare, Executorul Judecătoresc a programat evacuarea pentru data de 08.11.2016, pe care a prelungit-o până la 14.11.2016, datorită angajamentului pe care debitorul, Şandru Alexandru, l-a luat de a preda proprietatea creditorului, respectiv Municipiul Câmpia Turzii.

Actuala administraţie publică locală doreşte să facă toată demersurile legale şi să respecte deciziile instanţelor de judecată, venind în întâmpinarea normalizării unor situaţii care trenează de 26 de ani.

S-a ajuns astfel la paradoxul ca o persoană să nu fi plătit niciodată chirie. În lipsa sancţionării acestui obicei, s-a generat o dependenţă socială care vine în contradicţie cu interesele comunităţii prin neplata datoriilor şi ocuparea abuzivă a fondului de locuinţe al municipiului.

În urma somaţiilor din partea administraţiei locale au fost recuperaţi peste 80.000 de lei din restanţele acumulate de-a lungul anilor. În prezent, la nivelului municipiului sunt înregistrate peste 150 de cereri pentru o locuinţă socială, în curs de rezolvare, pentru persoane care îşi doresc să fie cetăţeni responsabili.

Primăria municipiului Câmpia Turzii, înţelege să contribuie la dezvoltarea responsabilităţii civice şi a echităţii sociale, prin care să se ajungă la o clară distincţie între rău platnici şi cazurile sociale, în care autoritatea locală intervine prin măsuri specifice şi justificate în scopul stabilirii unui parteneriat durabil între Primărie şi Cetăţeni.

 

Distribuie articolul

Leave a Comment