Ce trebuie să știe agenții economici care vor să închirieze spații comerciale de Zilele Municipiului Câmpia Turzii

Primăria municipiului Câmpia Turzii aduce la cunoştinţa agenților economici care doresc să participe în acest an la evenimentul „Zilele Municipiului Câmpia Turzii” și să închirieze spații comerciale, următoarele:

1. Perioada desfăşurării: 19.08-21.08.2016

2. Numărul de locuri disponibile:

–  pentru alimentaţie publică – 8 locuri de 150 mp/ loc x 6 lei/mp/ zi x 3 zile= 2.700 lei;

–  pentru parcuri de distracţii – 7 locuri – suprafaţa necesară x 1 leu/mp/zi x 3 zile;

– pentru comercializare de produse altele decât cele de alimentaţie publică- 100 locuri de 9 mp x 5 lei/mp/ zi x  3 zile= 135 lei.

      Taxele sunt prevăzute în H.C.L. 17/ 2016.

3. Numărul de locuri este limitat şi se acordă în ordinea depunerii documentaţiei complete pentru obţinerea acordului de funcţionare, după data publicării anunţului.

4.Condiţiile de obţinere a locurilor:

–  se înregistrează cererea la registratură;

–  se depune documentaţia pt. obţinerea acordului pentru comerţul ambulant la Poliţia Locală -cam. 39, care trebuie să conţină următoarele documente ( original + copie):

– certificatul de înregistrare;

– certificatul constatator pentru comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe;

– document de înregistrare sanitar-veterinară, pentru alimentaţie publică/ kurtos;

– chitanţa de achitare a locului la Serviciul Impozite şi taxe locale din str.Laminoriştilor nr. 21;

– dovada achitării taxei de salubritate la Compania de salubritate din Piaţa Unirii.

5. Accesul operatorilor economici în zona evenimentului se va face printr-un singur punct- pe lângă sediul Companiei de salubritate, situat în Piaţa Unirii, doar  pe baza „Acordului de comerţ ambulant”.

6. Termenul limită pentru obţinerea acordurilor  pentru alimentaţie publică şi parc de distracţii este de16.08.2016 , iar pentru ceilalţi comercianţi termenul este de 18.08.2016, pentru a se evita aglomerarea în ziua sosirii.

7. Accesul pentru aprovizionare al operatorilor economici se va face între orele: 08.00-12.00.

8. Accesul în zonă se va face pe lângă Compania de Salubritate, iar ieşirea pe partea Clubului Copiilor, în sens unic.

Pentru informaţii suplimentare  în legătură cu cele prezentate  mai sus,  vă rugăm să vă  adresaţi la nr.de telefon :

– 0732142450,

– 0730619873.

Distribuie articolul

Leave a Comment