Consiliul Local se întrunește la Câmpia Turzii. Vezi ordinea de zi


Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se va întruni în cadrul unei ședințe, joi, 23 februarie, începând cu ora 13.00, în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,IONEL FLOAŞIU ” Câmpia Turzii.

ORDINE DE ZI :

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.146 din 25.08.2016 privind constituirea Comisiei de selecţie prealabilă a membrilor în Consiliile de Administraţie la societăţile având ca unic acţionar Municipiul Câmpia Turzii.
  2. Proiect de hotărâre privind cesiunea unui pachet minoritar de acţiuni deţinute de Municipiul Câmpia Turzii la S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
  3. Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal “Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale prevăzute de Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea dreptului copilului prin programul „ EU VREAU SĂ MERG LA ŞCOALĂ”.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.217din 20.12.2016.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei locuinţe libere aflată în fondul de locuinţe sociale al municipiului Câmpia Turzii, ca locuinţă de necesitate şi atribuirea în folosinţă a acesteia.
  7. Diverse.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close