Cum pot organizațiile cere bani de la Primărie?

ANUNȚ DE PARTICIPARE
la sesiunea I de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pe anul 2018, pentru activităţi nonprofit de interes local, în condițiile prevăzute de Legea nr.350/2005

Autoritatea finanţatoare, Primăria Câmpia Turzii, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr.2, cod fiscal 4354566, telefon (+40)264 368001, fax (+40)264365467, e-mail:primaria@campiaturzii.ro, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul de execuție financiară 2018, sesiunea I.
În perioada 07.06-13.06.2018, Primăria Câmpia Turzii lansează sesiune I de depunere a proiectelor în vederea finanțării nerambursabile de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pe anul 2018, în baza Legii nr.350/2005.
Pe plan local, acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Câmpia Turzii este reglementată de HCL nr.4/2017 privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pentru activitați nonprofit de interes local pentru anul 2018 și HCL nr.14/16.02.2018 privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2018, care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Câmpia Turzii la adresa www.campiaturzii.ro.
Solicitanții pot fi persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii, cu domiciliul/sediul în Câmpia Turzii, care depun propuneri de proiecte în conformitate cu ariile tematice prevăzute în Programul Anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2018, sesiunea I de depunere.
Documentația de solicitare a finanțării se întocmește conform cerințelor prevăzute în Regulamentul și în Ghidul solicitantului, care pot fi accesate la
http://campiaturzii.ro/index.php?id_menu=140&id=1832, și se va depune la Registratura Primăriei Câmpia Turzii, situată în localitatea Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr. 2.
Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii, conform art.20 alin.(1) din Legea nr.350/2005, este 13.06.2018, ora 16.00.
Durata proiectelor se încadrează până la 30 noiembrie 2018, cu excepția proiectelor care presupun activități prevăzute până în 10 decembrie 2018.
Selecția și evaluarea proiectelor depuse sesiunea I de apel va avea loc în perioada 14–19.06.2018.
Informații cu privire la procedura de selecție și evaluare a proiectelor pot fi obținute la sediul Primăriei Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr.2, telefon (+40)264 368.362.

Distribuie articolul

Leave a Comment