170.000 lei alocați de Primărie, pentru activități non-profit


Autoritatea finanţatoare, Municipiul Câmpia Turzii, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr.2, telefon (+40)264-368.001, fax (+40)264-365.467, e-mail: primaria@campiaturzii.ro, face cunoscut Programul Anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu, pe anul 2018, pentru activităţi nonprofit de interes local pentru următoarele arii tematice, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, în valoare totală de 170.000 lei, conform disponibilităților bugetare aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14/16.02.2018 pentru aprobarea bugetului local al municipiului Câmpia Turzii.

Sumele, defalcate pe arii tematice, propuse pentru finanțare sunt următoarele:

  1. Aria tematică I:  Cultură – 50.000 lei;
  2. Aria tematică II:  Sport –  20.000 lei;
  3. Aria tematică III:  Social – 100.000 lei.

Programul anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2018 se poate consulta pe site-ul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii www.campiaturzii.ro

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close