Dorin Lojigan: părinții din municipiu vor plăti mai puțin pentru copiii care frecventează creșa


În anul şcolar 2017-2018, Centrul de Educaţie Timpurie Antepreşcolară din municipiul Câmpia Turzii îşi va modifica cuantumul contribuţiei părinţilor pentru copiii care frecventează această formă de educaţie timpurie antepreşcolară.

Astfel, în şedinţa ordinară din data de 20 iulie 2017, primarul municipiului Câmpia Turzii, Dorin Nicolae Lojigan va promova o Hotărâre de Consiliu Local privind :

  • aprobarea cuantumului costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează Centrul de Educaţie Timpurie Antepreşcolară la 319,2 lei/ copil/ lună ;
  • aprobarea finanţării sumelor necesare în completare de la bugetul local: cheltuieli de întreţinere, hrană beneficiari, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament, medicamente, materiale igienico-sanitare, etc.

Iniţiatorul acestui proiect de hotârâre, primarul Municipiului Câmpia Turzii, Dorin Nicolae LOJIGAN apreciază că legea permite modificarea contribuţiei în anul şcolar 2017-2018 pentru acest sistem educaţional, ţinând cont de faptul că în anul precedent părinţii plăteau 8 lei/zi pentru prezenţa fiecărui copil.

Prin adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local, contribuţia părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează Centrul de Educaţie Timpurie Antepreşcolară din Câmpia Turzii în anul 2017-2018, va fi de 3 lei/zi/copil.

Înfiinţat în anul 2015, Centrul oferă servicii de îngrijire, supraveghere şi educaţie pentru un număr de 18 copii cu vârste între 2 şi 3 ani. Acest serviciu social vine în sprijinul părinţilor care muncesc şi nu au posibilitatea de a-i îngriji sau nu pot să-şi permită o bonă.

Potrivit art. 9 din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, actualizată:

(1) Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia să plătească o contribuţie lunară de întreţinere pentru fiecare copil înscris la creşă şi care beneficiază de serviciile acesteia.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), consiliul local va suporta contribuţiile părinţilor/reprezentanţilor legali ai copilului înscris la creşă şi expus riscului abandonului.
(3) Contribuţia lunară se calculează în baza costului mediu lunar de întreţinere în creşă.
(4) Costul mediu lunar de întreţinere se calculează în funcţie de cheltuielile de întreţinere, hrană şi gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament, materiale igienico-sanitare şi altele asemenea, iar în cazul creşelor private, inclusiv cheltuielile aferente plăţii salariilor pentru personalul angajat în creşă.
(5) Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte diferenţiat, în funcţie de tipul creşei, respectiv centru de zi sau centru rezidenţial, şi se aprobă anual prin act administrativ al instituţiei care are în administrare creşa.
(6) Nivelul costului mediu lunar de întreţinere se revizuieşte anual pe baza valorii cheltuielilor prevăzute la alin. (4).

Condiţiile de plată sunt cele aprobate prin HCL, stabilite în conformitate cu prevederile art.72 din H.G. 1252/2012 privind Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară a creşelor.

Potrivit prevederilor legale privind modul de calcul a contribuţiei lunare de întreţinere a copiilor ce frecventează creşele, costul se determină în funcţie de: cheltuielile de întreţinere, hrană şi gospodărire, obiecte de inventar, echipamente şi cazarmament, materiale igienico-sanitare calculat la numărul de zile frecventate de copil în unitate.

Valoarea contribuţiei se stabileşte pe cote procentuale şi nu poate depăşi 20% din costul mediu lunar de întreţinere.

Costul mediu lunar pe zi de întreţinere pentru un copil în Centrul de Educaţie Timpurie Antepreşcolară se calculează raportând cheltuielile de întreţinere lunară (bunuri şi servicii) în cuantum de 319,2 lei la 21 zile lucrătoare şi în funcţie de acest cost, conform Hotărârii nr.1252 din 12 decembrie 2012.

 

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close