Începe sesiunea a II-a de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local


Primăria Câmpia Turzii invită persoanele interesate să participe la sesiunea a II-a de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pe anul 2017, pentru activităţi nonprofit de interes local, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005.

Astfel, în perioada 12 – 24 iulie 2017, Primăria Câmpia Turzii lansează a doua sesiune de depunere a proiectelor în vederea finanţării nerambursabile, în baza Legii nr. 350 / 2005.

Pe plan local, acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Câmpia Turzii este reglementată de HCL nr. 4 /2017 privind aprobarea regimului finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2017 și HCL nr. 41/31.03.2017 privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2017, care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Câmpia Turzii la adresa www.campiaturzii.ro.

Solicitanţii pot fi persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii, cu domiciliul / sediul în Câmpia Turzii, care depun propuneri de proiecte în conformitate cu ariile tematice prevăzute în Programul Anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2017, sesiunea a II-a.

Documentaţia de solicitare a finanţării se întocmeşte conform cerinţelor prevăzute în Regulamentul şi în Ghidul solicitantului, care pot fi accessate la http://campiaturzii.ro/index.php?id_menu=140&id=1832, şi se va depune la Registratura Primăriei Câmpia Turzii, situată în localitatea Câmpia Turzii, strada Laminoriştilor nr. 2.

Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii, conform art. 20 alin.2 din Legea 350/2005, este 24 iulie 2017, ora 16.

Accelerarea procedurii de selecţie se datorează necesităţii de demarare a proiectelor asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Câmpia Turzii care solicită finanţare de la bugetul local şi faptului că în urma derulării primei sesiuni de selecţie au rămas nealocate sumele prevăzute în Programul Anual pentru sesiunea I.

Durata proiectelor se încadrează până la 30 noiembrie 2017, cu excepţia proiectelor care presupun activităţi prevăzute până în 10 decembrie 2017.

Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în a doua sesiune de apel va avea loc în perioada 25 – 28 iulie 2017.

Informaţii cu privire la procedura de selecţie şi evaluare a proiectelor pot fi obţinute la sediul Primăriei Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, nr.2, telefon (+40)264 368.362.

Acest anunţ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 125/06.07.2017.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close