Începe sesiunea a III-a de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local

Primăria Câmpia Turzii invită persoanele interesate să participe la sesiunea a III-a de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pe anul 2017, pentru activităţi nonprofit de interes local, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005.

Primăria motivează organizarea unei noi sesiuni datorită faptului că, în urma organizării celei de-a doua sesiuni, a rămas nealocată suma de 1.044.205 lei. Această sumă este împărțită după cum urmează:

  • Cultură: 144.205 lei,
  • Sport: 860.000 lei,
  • Social: 40.000 lei.

Solicitanţii pot fi persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii, cu domiciliul / sediul în Câmpia Turzii, care depun propuneri de proiecte în conformitate cu ariile tematice prevăzute în Programul Anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2017, sesiunea a III-a.

Informaţii cu privire la procedura de selecţie şi evaluare a proiectelor pot fi obţinute la sediul Primăriei Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, nr.2, telefon (+40)264 368.362.

Distribuie articolul

Leave a Comment