Primăria Câmpia Turzii caută partener în cadrul POCU. Vezi condițiile de participare

Primăria Câmpia Turzii caută parteneri (persoane juridice private cu și fară scop patrimonial) în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU).

Organizaţiile/companiile interesate de acest parteneriat, vor depune documentele în plic sigilat pe care se va specifica: “În atenţia Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, pentru selecţia de parteneri POCU AP 5/OT9/PI 9.vi/OS 5.1”. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 10 noiembrie, ora 12:00. Câștigătorul va fi desemnat în funcție de punctaj.

Programul se întinde pe o durată de 6 luni. Activitățile care se vor desfășura în cadrul acestuia sunt:

  1. Activitatea cadru I: Înființarea noului GAL pentru perioada de programare 2014-2020;
  2. Activitatea cadru II: Delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate;
  3. Activitatea cadru III: Animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL;
  4. Activitatea cadru IV: Elaborarea SDL și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală.
Distribuie articolul

Leave a Comment