Primăria Câmpia Turzii dispune închirierea a două spații din Piața Unirii


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea a două spațiidin Piața Unirii. Mai exact, este vorba despre spațiile nr. 10 şi nr. 11, în suprafaţă cumulată de 17,47 mp.

La licitație pot participa persoanele fizice, persoane juridice, asociaţiile familiale, persoanele fizice autorizate, comercianţi persoane fizice, asociaţii familiale şi organizaţiile neguvernamentale care îndeplinesc condiţiile stabilite prin hotărârea consiliului local.

Acestea trebuie să dețină următoarele:

a) garanţia de participare;
b) împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la şedinţa de negociere directă, dacă este cazul;
c) pentru societăţi comerciale:
– copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comeţului;
– certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în original sau copie legalizată;
– dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale la bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată;
– dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată;
d) pentru comercianţi persoane fizice, asociaţii familiale, persoane fizice autorizate şi organizaţiile neguvernamentale:
– copie de pe actul de identitate;
– copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz;
– dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale la bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată;
– dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată;
e) pentru persoane fizice:
– copie de pe actul de identitate;
– dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată

Actele se depun la Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Relaţii Publice, Registratură – camera 22, până în data de 10.10.2016, ora 12.00.
Procedura de negociere directă se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, în data de 11.10.2016, ora 12.00.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close