Primăria Câmpia Turzii oferă spre închirere două spații din Piața Unirii

Primăria din Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea a două spații comerciale situate în Piața Unirii, în vederea utilizării acestora cu destinaţia de birouri. Mai exact, este vorba despre  spaţiile nr. 10 şi nr. 11, aflate în incinta imobilului nr. 22A.

La această licitație pot lua parte persoanele fizice, persoane juridice, asociaţiile familiale, persoanele fizice autorizate, comercianţi persoane fizice, asociaţii familiale şi organizaţiile neguvernamentale.

Acestea trebuie să dețină următoarele:

a) garanţia de participare;
b) împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la şedinţa de negociere directă, dacă este cazul;
c) pentru societăţi comerciale:
– copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comeţului;
– certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în original sau copie legalizată;
– dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale la bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată;
– dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată;
d) pentru comercianţi persoane fizice, asociaţii familiale, persoane fizice autorizate şi organizaţiile neguvernamentale:
– copie de pe actul de identitate;
– copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz;
– dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale la bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată;
– dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată;
e) pentru persoane fizice:
– copie de pe actul de identitate;
– dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată.

Actele de mai sus trebuie depuse la sediul primăriei, la Serviciul Relaţii Publice, Registratură (camera 22), până în data de 06 septembrie, ora 12.00.

Licitația se va desfășura tot la sediul primăriei, în următoarea zi, 7 septembrie, începând cu ora 12.00.

Related posts

Leave a Comment