Primăria Câmpia Turzii supune spre dezbatere publică proiectul înființării unui serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân

Primăria Câmpia Turzii supune dezbaterii publice,,Proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea înfiinţării Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Municipiului Câmpia Turzii, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea acestuia, a Caietului de sarcini privind delegarea de gestiune a acestui Serviciu şi a Contractului de delegare a serviciului” .

Proiectul de hotărâre este expus pe site-ul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, www. campiaturzii.ro.

Invităm cetăţenii să ne comunice propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare, privind acest proiect supus dezbaterii publice, până la data de 03.04.2017.

Acestea se pot depune în scris la Registratura instituţiei sau pe adresa de mail primaria@campiaturzii.ro

Distribuie articolul

Leave a Comment