Ședință extraordinară de Consiliu Local – 23 aprilie 2019 – ordinea de zi

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3), alin.(4) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

Articol unic:
– Se convoacă, în ședinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de marți, 23.04.2019, ora 15.00.
– Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unor părți din excendetul bugetului local și al activităților autofinanțate rezultate la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2018

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2019.

Distribuie articolul

Leave a Comment