Trei proiecte vor fi dezbătute în cadrul noii ședințe a Consiliului Local Câmpia Turzii


Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se va întruni în cadrul unei noi ședințe, astăzi, 9 ianuarie. Întâlnirea va avea loc în sala de şedinţe ,,Europa” a Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, începând cu ora 15:00.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1.Proiect de hotărăre privind acoperirea din excedentul bugetului local al Municipiului Câmpia Turzii a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017, în sumă de 1.494.627,24 lei și acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare, în sumă de 43.050,54 lei pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii şi acoperirea golurilor temporare de casă din excedentul anilor precedenți (Administrația Piețelor).

2. Proiect de hotărăre privind aprobarea acordării unui drept de acces în favoarea S.C. Electrica S.A. – S.D.E.E. Cluj-Napoca asupra unui grup de măsură instalat pe un stâlp amplasat pe un teren aparținând domeniului public al municipiului Câmpia Turzii pentru ședința Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii.

3. Proiect de hotărăre privind aprobarea și însușirea inventarului domeniului public al municipiului Câmpia Turzii.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close