Acțiuni de dezinsecție în Câmpia Turzii

facebook.com

Administraţia publică din municipiul Câmpia Turzii organizează pe raza municipiului o amplă acţiune de dezinsecţie şi deratizare a domeniului public. Aceasta va avea loc în perioada 15 – 30 iunie a.c., între orele 18.00 – 06.00 şi se va efectua în următoarele locaţii:

 • Complexul de Agrement ,,LA TREI LACURI” – dezinsecţie contra capuşelor ţânţarilor şi omizilor;
 • Arena de tenis ,,Gavrilă Vaida” – deratizare;
 • Arena de fotbal ,,Mihai Adam” – deratizare;
 • Baza Sportivă Lut – deratizare;
 • Hala Agroalimentară P-ţa Mureşului – deratizare şi dezinsecţie;
 • Hala Agroalimentară P-ţa Unirii – deratizare şi dezinsecţie;
 • Creşa Primăriei municipiului Câmpia Turzii – deratizare şi dezinsecţie;
 • Sediul central al Primăriei Municipiului Câmpia Turzii – deratizare şi dezinsecţie;
 • Sediul Taxe şi Impozite – deratizare şi dezinsecţie;
 • Palatul Cultural “Ionel Floaşiu” şi Sala Sporturilor “Ioan Stanatiev” – deratizare şi dezinsecţie;
 • Sediul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială – deratizare şi dezinsecţie;
 • Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice– deratizare şi dezinsecţie;
 • Centrul de Zi ,,CARINE” – deratizare şi dezinsecţie;
 • Birouri Administrare Piaţă – deratizare şi dezinsecţie;
 • Bloc ANL 2002 şi ANL 2004 – activităţile de dezinsecţie si deratizare se vor efectua, doar în subsoluri şi pe casa scării.
 • Locuinţe sociale, str. Laminoriştilor, str. V. Goldiş, str. Gh. Bariţiu şi str. Ialomiţei (cartier Lut)- activitatea de dezinsecţie si deratizare se va efectua, la subsoluri şi în afara locuinţelor.

Tot în aceeaşi perioadă, între orele 13.00- 06.00, se vor efectua activităţile de dezinsecţie contra capuşelor, ţânţarilor şi omizilor în Parcul Municipal, la locurile de joacă si pe străzile din municipiul Câmpia Turzii.

Activităţile de dezinsecţie şi deratizare, sunt executate de către Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A., în baza ,,Contractului de delegare a gestiunii activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, inclusiv dreptul de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă activităţii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Câmpia Turzii”, nr. 15808/ 14.06.2017, anexa la H.C.L. nr. 22 din 23.02.2017.

Admninistraţia locală din Câmpia Turzii iniţiază această activitate de dezinsecţie pentru a contribui la combaterea şi prevenirea unor boli transmise de insecte şi acarieni către om, care provoacă disconfort. Substanţele utilizate nu sunt dăunătoare omului. Procedura face parte din complexul de măsuri de igienizare a mediului înconjurător.

Distribuie articolul

Leave a Comment