Anunt privind sediul Serviciului Public Local de Asistență Socială Câmpia Turzii

Conducerea Primăriei informează că Serviciul Public Local de Asistență Socială (SPLAS) își desfășoară întreaga activitate în sediul de pe strada 1 Decembrie 1918 (fosta clădire a Administrației Finațelor Publice).

SPLAS vine în sprijinul comunității cu o multitudine de servicii din sfera asistenței sociale, oferind prin acestea suport și asistență pentru persoane/familii/ comunități aflate în dificultate.

Programul cu publicul este:

 • Luni-Joi- 8:00 – 12:00 / 14:00 – 16:00,
 • Vineri: 8:00 – 10:00 / 12:00 – 13:30.

Serviciile adresate populației, sunt:

A)Beneficii sociale:

1.Consiliere informațională, preluare dosare pentru:

 • alocații de stat pentru copii;
 • concediu pentru creșterea copilului;
 • stimulentul de inserție pentru mamele care și-au reluat activitatea;
 • alocatii de stat pentru copiii cu nevoi speciale.

2.Consiliere informațională, preluare și gestionare dosare pentru:

 • venitul minim garantat (ajutor social);
 • alocația pentru susținerea familiei;
 • tichete de grădiniță;
 • ajutoarele pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece.

3.Acordarea mesei la cantina de ajutor social

4.Distribuire lapte praf pentru copiii între 0 – 12 luni

5.Distribuirea ajutoarelor alimentare prin programul POAD

B)Asistență Socială:

1. Protecția copilului:

 • evaluarea familiei, elaborare plan de servicii/intervenție specializată pentru copiii aflați în situație de dificultate/risc;
 • consiliere informațională/evaluare în vederea încadrării în grad de handicap/orientare școlară;
 • consiliere/monitorizare copiii cu părinți plecați în străinătate;
 • delegare autoritate părintească copii cu părinți plecați în străinătate;
 • sprijin accesare servicii specializate în funcție de problema identificată;
 • asistarea copiilor care au comis infracțiuni în timpul audierii la sediul Poliției;
 • intervenție în echipă multidisciplinară în vederea prevenirii separării copilului de familie;
 • implementarea planurilor elaborate/monitorizare în și post implementare;
 • promovarea drepturilor copilului/advocacy pentru dezvoltarea unui mediu armonios cu toleranță redusă la abuz și neglijare.

2. Protecția persoanei adulte:

 • evaluarea familiei, elaborare plan de intervenție pentru adulți aflați în dificultate/risc;
 • consiliere privind obținerea unor facilități fiscale pentru persoanele adulte în situații de vulnerabilitate financiară – scutiri de taxe, impozite, ajutor public judiciar;
 • evaluarea situației vârstnicului în vederea stabilirii unei măsuri de protecție – asistare Centru de Zi/Îngrijiri la Domiciliu/ încheiere contract de întreținere/instituționalizare;
 • consiliere informațională privind încadrarea în grad de handicap/pensie socială/acces la resurse financiare/materiale;
 • asistare în fața Notarului Public în momentul semnării contractului de întreținere;
 • consiliere, sprijin și asistare în vederea obținerii tutelei/punerii sub interdicție;
 • evaluarea asistenților personali în vederea angajării/monitorizarea activității asistenților personali ai persoanei cu handicap;
 • gestionare dosare cu solicitările de locuințe sociale.

3. Consiliere

 • consiliere copii și adulți aflați în dificultate și/sau în situații de criză;
 • evaluare în vederea stabilirii exercitării autorității părintești;
 • evaluare/intervenție în echipe multidisciplinare privind copii sau adulți în situații de criză și/sau dificultate;
 • consiliere în situații de criză a familiei cu responsabilizare perentală;
 • evaluarea situațiilor în ceea ce privește educația copiilor la nivel de comunitate și derularea de programe / proiecte educative privind promovarea și apărarea drepturilor copilului în școli pentru dezvoltarea unui mediu școlar armonios cu toleranța scăzută la abuz și neglijare;

4.Compartiment medical

 • medierea relației dintre medici și persoanele vulnerabile neasigurate;
 • însoțire la medicul specialist acolo unde este cazul;
 • educația pentru sănătate în comunităților vulnerabile;
 • suport și sprijin acordat tinerelor mame.

5. Expertul rom

 • identificarea nevoilor cu care se confruntă comunitățile vulnerabile și a soluțiilor privind rezolvarea problemelor apărute;
 • dezvoltarea unui spirit civic în rândul comunităților de romi în vederea responsabilizării sociale pentru prevenirea evacuării din locuințe;
 • identificarea persoanelor care doresc să muncească și consilierea lor în vederea ocupării și menținerii unui loc de muncă;
 • medierea relațiilor comunităților vulnerabile cu instituțiile publice;
 • suport și sprijin în situații de criză ale comunităților.
Distribuie articolul

Leave a Comment