CAA: „Municipiile Turda și Câmpia Turzii nu sunt alimentate cu apă captată din râul Arieș!”

În urma informațiilor apărute în spațiul public și a întrebarilor cetățenilor cu privire la poluarea de pe râul Arieș, Compania de Apă Arieș face următoarele precizari:

Municipiile Turda, Câmpia Turzii și împrejurimile din  arealul de deservire al CAA, nu sunt alimentate cu apă captată din râul Arieș! Locuitorii din Turda și comunele/localitățile din jur – Mihai Viteazu, Cheia, Cornești, Sândulești, Bogata și Copăceni – consumă apă captată din subteran, din puțuri de adâncime iar locuitorii din Câmpia Turzii și localitățile arondate sunt alimentați cu apă potabilă captată din pârâul Hășdate.

În dimineața zilei de 04.04.2017 Compania de Apă Arieș a primit o comunicare telefonică de la ISU Cluj cu referire la o poluare pe râul Aries cu steril de la mină, după ce iazul de decantare de la Valea Șesii, din Munții Apuseni, a cedat, iar sterilul s-a revărsat în râul Arieș.

Laboratorul Analize Ape Potabile din cadrul CAA monitorizează permanent sursele de apă fiind prelevate probe de la puțuri și pârâul Hășdate, informații ce pot fi consultate în buletinele de analiză publicate pe site-ul companiei www.caaries.ro.

Compania de Apă Arieș a derulat și derulează o serie de proiecte majore de investiții care vizează oferirea unui serviciu de o calitate ireproșabilă pentru consumatorii din arealul deservit. Aceste investiții au, de asemenea, și o componentă importantă care vizează protejarea mediului înconjurător. Apa potabilă sigură contribuie la reducerea riscurilor de sănătate pentru populație iar eliminarea și tratarea apelor reziduale va contribui la îmbunătațirea condițiilor de igienă.

Prin dotarea laboratorului de analiză apă potabilă se asigură furnizarea către consumatori a unei ape de calitate conform standardelor solicitate. Implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene contribuie la îmbunătățirea calității vieții populației din arealul de deservire prin asigurarea accesului la serviciile de apă potabilă și de apă uzată, atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ.

Distribuie articolul

Leave a Comment